Benvinguts a l'HUB d'idees!

Let's Clean Up Europe 2022

Descobreix les nostres idees per a accions sobre les 3R

Reduir: evitació estricta i reducció en origen

Reduir significa utilitzar menys recursos en primer lloc. Inclou l'evitació estricta així com la reducció en origen.

La reducció de residus es pot definir com el conjunt complet de mesures i accions preses abans que una substància, material o producte es converteixi en residu.

Reutilitzar i preparació per a la reutilització

S'entén per reutilització qualsevol operació mitjançant la qual productes o components que no són residus es tornen a utilitzar per a la mateixa finalitat per a la qual van ser concebuts.

La preparació per a la reutilització fa referència a les operacions de control, neteja o reparació de valorització, mitjançant les quals els productes o els seus components que s'haurien convertit en residus es preparen de manera que es reutilitzin sense cap altre tractament previ.

Selecció i reciclatge de residus

Per reciclatge s'entén qualsevol operació de valorització que té lloc després de la recollida i mitjançant la qual els materials de rebuig són reprocessats en productes, materials o substàncies, ja sigui amb finalitats originals o altres.

Inclou el reprocessament de material orgànic però no inclou la valorització energètica i el reprocessament en materials que s'han d'utilitzar com a combustibles o per a operacions de rebliment.

Bons hàbits

Canviem la nostra manera d'actuar!

Reducció de residus en diferents situacions.

12 bons hàbits per reduir els residus a la vida quotidiana.