Contactar

Podeu contactar amb el Centre d'educació ambiental Ecometròpoli de Santa Coloma de Gramenet

Adreça

Centre d'educació ambiental Ecometròpoli

Telefon

618 007 230

Email

ecometropoli@gramenet.cat