Reciclar

Selecció i reciclatge de residus

Torneu a posar els materials al circuit del producte i estalvieu recursos!

Per garantir que els materials de rebuig es reciclin, és fonamental la recollida selectiva i la classificació dels residus. Per tant, establir amb èxit sistemes de recollida selectiva i animar els ciutadans a classificar els seus residus són crucials per millorar les taxes de reciclatge.

El reciclatge redueix la quantitat de residus que s'aboquen o s'incineren i assegura que els residus, després de ser transformats, formen part de la fabricació de nous productes. Mitjançant el reciclatge, els residus constitueixen una font de matèria primera secundària. Per tant, el reciclatge ajuda a disminuir l'ús de recursos materials i energètics i redueix la contaminació i la degradació del capital natural.

Reducció de residus - Sigueu intel·ligents. Classifica els teus residus!

Beneficis del reciclatge

  • Redueix la quantitat de residus i recursos perduts als abocadors o cremats;
  • Prevé la contaminació reduint la necessitat de recollir noves matèries primeres;
  • Estalvia l’energia necessària per fer nous productes a partir de matèria primera;
  • Redueix les emissions de gasos d’efecte hivernacle que contribueixen al canvi climàtic global;
  • Ajuda a mantenir el medi ambient per a les generacions futures;
  • Ajuda a crear nous llocs de treball ben remunerats en les indústries del reciclatge i la fabricació.
  • Estalvi monetari (client: en compres i disposició, estat: menys costos socials a través de la creació d’ocupació i formació)
  • Estalvi d’energia, materials i productes químics incorporats a l’electrodomèstic

Llegeix més sobre els avantatges de la reutilització: