Reduir

Evitar generar de forma estricta i reducció en origen

El millor residu és el que no es produeix!

Per què és tan important la reducció de residus?

La reducció de residus és una emergència per a la Unió Europea.

Els residus domèstics han duplicat el seu pes des de 1970 i s'han mantingut en un nivell alt des de fa 15 anys. L'any 2018 es van generar 492 kg de residus municipals per persona als Estats membres de la UE (UE-27, mitjana. Font: Eurostat).

Els residus domèstics han duplicat el seu pes des de 1970 i s'han mantingut en un nivell alt des de fa 15 anys. L'any 2018 es van generar 492 kg de residus municipals per persona als Estats membres de la UE (UE-27, mitjana. Font: Eurostat).

Aquest augment de la quantitat de residus a gestionar requereix més infraestructures de recollida i tractament, el cost de les quals suposa una pressió sobre els pressupostos de les administracions públiques locals i autonòmiques.

En aquest context, la reducció de residus s'ha convertit en un concepte senzill i essencial en l'àmbit de la gestió de residus.